Feedback

Country: Poland
Title: I open a representative office of a foreign company in Poland (Przedstawicielstwo firmy zagranicznej w Polsce – jak otworzyć – poradnik)
Description: Guide on how to open a representative office of a foreign company in Poland
Link: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/cudzoziemcy/chce-prowadzic-biznes-w-polsce/guide_84-PRZEDSTAWICIELSTWO_R
Category: Business Registrations

Issue:

 
 
 
 

Comment: