Feedback

Country: Poland
Title: Register a foreign company branch in the National Court Register (Rejestracja oddziału zagranicznej firmy w Krajowym Rejestrze Sądowym)
Description: Guide on how to register a foreign company branch in the National Court Register
Link: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zakladanie-firmy/chce-zarejestrowac-inny-rodzaj-podmiotu-spolke-europejska-spoldzielnie-przedsiebiorstwo-panstwowe-europejskie-zgrupowanie-interesow-gospodarczych-towarzystwo-reasekuracji-i-ubezpieczen/proc_1514-wpis-oddzialu-przedsiebiorcy-zagranicznego-do-krs
Category: Business Registrations

Issue:

 
 
 
 

Comment: