Feedback

Country: Denmark
Title: VEU allowance
Description: You can apply for compensation if you are to participate in vocational adult and continuing education
Link: https://www.borger.dk/oekonomi-skat-su/SU-og-oekonomi-under-uddannelse/Stoette-til-voksenuddannelse/VEU-godtgoerelse-til-erhvervsrettet-voksen-og-videreuddannelse
Category: Education :: Funding

Issue:

 
 
 
 

Comment: